x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Αλλαγή φύλου από τα 16 με μια απλή αίτηση και 50 ευρώ

| Επικαιρότητα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

«Οποιοσδήποτε Κύπριος πολίτης γεννηθείς στη Δημοκρατία, ο οποίος θεωρεί ότι υφίσταται ασυμφωνία μεταξύ της ταυτότητας φύλου του και του καταχωρισμένου φύλου του στα έγγραφα που προσδιορίζουν την ταυτότητά του, δύναται να υποβάλει αίτηση στον Ληξίαρχο και να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου».

Τόσα απλά. Όποιος θέλει ν’ αλλάξει φύλο και βεβαίως και όνομα, θα το πράττει με μια απλή αίτηση στον Ληξίαρχο και μιαν ένορκο δήλωση, συν 50 ευρώ. Αυτό προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο συζητείτο για τρία και πλέον χρόνια και έτυχε διαβούλευσης με εμπλεκόμενους. Αλλαγή φύλου και ονόματος θα δικαιούνται και ανήλικοι 16 ετών και άνω, νοουμένου ότι θα έχουν τη συγκατάθεση των γονέων τους.

Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος στην αναγνώριση ταυτότητας φύλου, και/ή αλλαγής των καταχωρισμένων στοιχείων ταυτότητας φύλου, χωρίς να χρειάζεται η απόδειξη χειρουργικής ή άλλης παρέμβασης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα:

(α) Αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου του.

 

(β) Σεβασμού της σωματικής ακεραιότητας και της φυσικής αυτονομίας του, ανεξάρτητα από την έκφραση ταυτότητας, φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου του.

(γ) Ελεύθερης ανάπτυξης ως ατόμου και ως προσωπικότητας, σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου του.

(δ) Μεταχείρισης ανάλογα με την ταυτότητα φύλου του και ειδικότερα προσδιορισμού με αυτή στα έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα του.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, πρόσωπο που ζητεί την αλλαγή φύλου, δεν υποχρεούται να παρέχει απόδειξη χειρουργικής διαδικασίας για ολικό ή μερικό επαναπροσδιορισμό γεννητικών οργάνων, ορμονικές θεραπείες ή οποιαδήποτε άλλη ψυχιατρική, ψυχολογική ή ιατρική θεραπεία, για να μπορέσει να αιτηθεί έκδοσης πιστοποιητικού νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ή πιστοποιητικού αλλαγής στοιχείων ταυτότητας φύλου.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πέταξαν έξω από το κλαμπ ομόφυλο ζευγάρι επειδή τόλμησε να φιληθεί!

Στην ένορκη δήλωση του αιτητή, δηλώνονται το επιθυμητό φύλο, το καταχωρισμένο όνομα και επώνυμο του αιτητή στην αρμόδια Αρχή, το όνομα που επιλέγεται και το προσαρμοσμένο σχετικά επώνυμο, αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι πρόσωπο που νομιμοποιείται να υποβάλει αίτηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4, ότι κατανοεί τις συνέπειες της αίτησης και ότι αυτή γίνεται με ελεύθερη βούληση και επισυνάπτεται σ’ αυτήν αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως, έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο ισότιμο ταξιδιωτικό έγγραφο του αιτητή.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ιατρική επέμβαση με σκοπό την αλλαγή φύλου ανηλίκου απαγορεύεται, εκτός εάν κατά την κρίση τού θεράποντα ιατρού του, συντρέχει σοβαρός λόγος υγείας που θέτει τη ζωή του ανηλίκου σε κίνδυνο.

Προνοείται ακόμα ότι πρόσωπο που έχει λάβει πιστοποιητικό νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ή πιστοποιητικό αλλαγής καταχωρισμένων στοιχείων φύλου οφείλει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές της Δημοκρατίας για την αλλαγή των καταχωρισμένων στοιχείων του και όλα τα αρμόδια Τμήματα, Υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, και να προβεί σε διαβήματα για τις απαραίτητες αλλαγές στα μητρώα και αρχεία που τηρούν, στη δε περίπτωση που δεν το πράξει διαπράττει αδίκημα που επιφέρει ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

Μέσω Δικαστηρίου η αλλαγή για παιδιά

Σημειώνεται ότι η διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου για να εκδοθεί διάταγμα για την αλλαγή φύλου ανήλικου, αρχίζει με την καταχώριση από τους γονείς ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα του ανηλίκου στο Πρωτοκολλητείο του Οικογενειακού Δικαστηρίου της επαρχίας στην οποία διαμένει το ανήλικο, εναρκτήριας αίτησης περιέχουσας τη νομική βάση, τον προσδιορισμό του αιτητικού και των ουσιωδών γεγονότων τα οποία επικαλούνται για την έκδοσή του διατάγματος αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ανηλίκου.

Το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διάταγμα νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου ανηλίκου, μόνο εφόσον ζητήσει και λάβει θετική ομόφωνη γνωμάτευση της Επιτροπής Ταυτότητας Φύλου Ανηλίκων και ικανοποιηθεί ότι:

(α) Οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική μέριμνα και ο ανήλικος έχουν κατανοήσει τις συνέπειες της αίτησης.

 

(β) Ότι η αίτηση γίνεται με ελεύθερη συναίνεση και βούληση του ανηλίκου, εάν του το επιτρέπει η ηλικία και ωριμότητά του να το εκφράσει.

(γ) Η αναγνώριση ταυτότητας φύλου ανηλίκου αποβλέπει στο υπέρτερο συμφέρον του ανηλίκου.

TAGS:


e-genius.gr ...intelligent web software