x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Πρός τούς συνετούς άθεους μέ συναίσθημα…

| Ελληνορθοδοξία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

Πρός τούς συνετούς άθεους μέ συναίσθημα…

Τίς τελευταίες ημέρες προβαίνω σέ μία διεισδυτική έρευνα γιά τό Ισλάμ. Δέν φαντάζεστε τί ανακαλύπτω! Όσοι μέ ξέρετε, γνωρίζετε πώς όταν δηλώσω ότι ανακαλύπτω, ισχύει καί επανάρχομαι μέ τεκμήρια, συγκρίσεις, αναφορές, δέν θά παραθέσω στό άρθρο αυτό στοιχεία, είναι πολλά, είναι συρραμένα, είναι πολύ ύπουλα… Χρειάζεται σειρά από άρθρα, πολλά τά είχα ανακαλύψει από πρίν καί τώρα τά επαλήθευσα μέ έντονο συναίσθημα δυσαρέσκεια καί έμεινα εμβρόντητος. Τό μόνον όπου θά αναφέρω είναι ότι τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών είναι ό ύπουλος ορατός άορατος θεμέλιος λίθος τού Κορανίου, είναι στήν πράξη η κακώς έχουσα δικτατορική-φασιστική-κομμουνιστική-ναζιστική “θρησκευτική” ιδεολογία, η συναγωγή τού σατανά επίγειου ή άϋλου ή αμφότερου είναι ό άκοπτος ιστός καί ιμάντας τής αράχνης εκεί μέσα…

Στέλλω μήνυμα στούς συνετούς άθεους, σταματήστε τίς διχόνοιες μέ τούς Χριστιανούς γιατί αυτό ευνοεί τό Ισλάμ καί δέν ξέρετε ούτε δημοσιεύεται τί είναι αυτός ό διάβολος σάν νόμος, πράξη, θρησκεία, ένωση τυραννικών δυνάμεων.

Χριστιανοί καί άθεοι ζούμε δίπλα δίπλα, είμαστε αδέλφια, κανένας Χριστιανός δέν υπάρχει που νά μήν έχει φίλο, αδελφό, συγγενή, συνεργάτη άθεο καί κανένας άθεος δέν υπάρχει που νά μήν έχει φίλο, αδελφό,συγγενή, Χριστιανό….

 

Έχω πολλούς άθεους φίλους, άμα κάτσουμε καί τά πιούμε μπορεί εμένα ή άλλο Χριστιανό νά μάς δείτε διαφορετικά καί νά σάς δούμε διαφορετικά. Είμαστε αδέλφια, αρκεί νά υπάρχει σεβασμός καί ό σεβασμός δέν προέρχεται από τί δηλώνεις ή υποτίθεται είσαι αλλά από αυτό που όντως είσαι. Άμα κάποιος είναι σκάρτος είναι σκάρτος σέ όλες τίς θρησκείες συμπεριλαμβανομένης τής αθεϊας καί άμα είναι ευσεβής καί φίλος είναι ευσεβής καί φίλος σέ όλες τίς θρησκείες, ό άνθρωπος κάνει τίς θρησκείες καί όχι οί θρησκείες τόν άνθρωπο, οί θρησκείες μπορούν νά σ’ εμπνεύσουν, αλλά άμα δέν έχει καλοσύνη καί λεβέντια μέσα σού, τό κρέας είναι βρωμισμένο, βάλε τού ρίγανη νά απορροφάει μέρος τής μπόχας…

Δέν υπάρχει περίπτωση όλοι νά πιστεύουν τό ίδιο καί είναι δικαίωμα τούς, αρκεί νά μήν καταδιώκουν τούς αδελφούς τούς πιστεύουν διαφορετικά καί νά τηρούν τήν Κοινή Ηθική πρός τά παιδιά καί τούς ενήλικες. Σ’ αυτό Ό Χριστός είπε: οκ μήν πιστεύσετε σ΄εμένα πιστεύσετε στά λόγια μού. Μπορεί νά μήν πιστεύσει κάποιος όλα τά λόγια, αλλά όσα είναι καλύτερα, σέ κάθε θρησκεία καί στήν αθεϊα μπορείς νά εύρεις Κοινά Καλά Λόγια…

Οί άθεοι Έλληνες μέ τούς Χριστιανούς Έλληνες ζούν αδελφικά ακόμη καί στά ίδια σπίτια χιλιετηρίδες, άθεοι καί θρήσκοι Έλληνες στήν Αρχαιότητα ζούσαν αρμονικά καί οί πολεμοί ανά μεταξύ μάς τότε δέν είχαν βάση τήν θρησκεία αλλά τό συμφέρον καί τό συμφέρον πολιτικών καί ξένων πολιτικών δακτύλιων που τώρα στούς πολλούς φαίνονται αφανείς, όχι όμως σ’ όλους, όχι στούς ερευνητές. Αντί νά μαλώνουμε εάν ό Αχιλλέας χάλασε τόν ναόν τού Απόλλων στήν Τροία καί ό τάδε Άγιος τόν τάδε αρχαιοελληνικό λαό, άς κοιττάξουμε τό γεγονός ότι πάνε νά μάς χαλάσουν Τώρα όλους μαζύν. Στό κάτω κάτω τής Γραφής, δέν ξέροουμε ποιανού από εμάς προγόνοι χάλασαν ναούς είτε ώς πολυθεϊστές αλλους πολυθεϊστικούς ναούς π.Χ. ούτε ώς Χριστιανούς πολυθεϊστικούς ναούς, καί μήν ξεχάντε ότι λαοί όπως οί Βάνδαλοι, Γότθοι καί Βησιγότθοι, Φοίνικες-Ελληνοθηβαίοι καί μή, Αιγύπτιοι όντες ή δήθεν όντες πολυθεϊστές χάλασαν πληθώρα αρχαιοελληνικών ναών, αρχίζοντας 15 αιώνες π.Χ….

 

Ακόμη καί εάν γίνουμε όλοι μία θρησκεία, οποιαδήποτε θρησκεία, θά βρίσκουμε αφορμές νά τσακωνόμαστε αιματηρά καί αυτόν ισχύει γιά όλους τούς λαούς καί ειδικά γιά εκείνους που τόν έχουν στό αίμα τούς τόν τσακωμό καί δυστυχώς σέ αυτό είμαστε πρωταθλητές από π.Χ. μέχρι σήμερα, καί βάσει ερευνών στήν Αρχαιότητα ή αδελφοκτονία τών Ελλήνων ήταν συχνότερη!…

Όπως σάς είπα δέν ξέρουμε εάν ό πρόγονος μού ή ό πρόγονος σού κοινός ή όχι χάλασε ναό τής μίας ή άλλης θρησκείας καί εάν χάλασε ναό τής θρησκείας που τώρα εγώ ή εσύ αντιστρατεύεται ή υποστηρίζεις. Ένα ξέρω ότι ζούμε καί μπορούμε νά ζούμε ειρηνικά. Ό Νόμος τού Χριστού καί ό Νόμος Ηθικής τής Αρχαίας Ελλάδος έχουν θεμελιώδη κοινά, ίσως γι’ αυτό κάποιοι παλαιότεροι που κατόπιν κάποιοι ρηχόσκεπτοι, βαλτοί καί παρασυρμένοι έτρεξαν νά τό διαψεύσουν ότι δέν υφίσταται η αρμονική ένωση που ονομάζεται Ελληνορθοδοξία καί Ελληνοχριστιανισμός καί αυτό έγινε διότι κάποιοι ήθελαν τάχατες νά επιβληθή η μία θρησκεία ή η έτερη στήν άλλη καί αυτό επέτυχαν ήταν ακόμη ένας ψευδαισθησιακός διχασμός!…

Εμβαθύνωντας στό Ισλάμ συνταράχθηκα διότι αυτό που έρχεται καί αυτό που φέρνει δέν τό διανοείστε καί είναι χειρότερο από τό ήπιον σέ σύγκριση ημιπολιτικό τουλάχιστον Ισλάμ τής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διότι τότες ανέχονταν αλλόθρησκους καί άθεους, έστω γιά νά τούς δουλεύουν αλλά τώρα δέν θά τό πράξουν, έστω καί επειδή έχουν αρκετό κόσμο μουσουλμανικό καί αυτόν που θά κάνουν μέ απειλές, γιά νά δουλεύει γιά αυτούς.

Είναι αποδειγμένο ότι Χριστιανοί, άθεοι, βουδιστές, πολυθεϊστές, ζούμε αρμονικά καί ότι οί συνετοί από αυτούς δέν έχουν κανένα πρόβλημα μέ τόν συνετό αλλόθρησκο. Αλλά τό Ισλάμ δέν είναι τέτοιον, είναι προέκταση τού Ταλμούδ αλλά κάτι χειρότερο, τά ίδια τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών, σατανικό μέ όλες τίς έννοιες, καρκίνωμα γιά κάθε μή Μουσουλμάνο ακόμη καί γιά τούς ήπιους καί συνετούς Μουσουλμάνους, είναι μία έξαρση άνευ προηγουμένου καί εάν επικρατήσει δέν θά επιβιώσεις είτε ώς άθεος είτε ώς Χριστιανός καί μπορεί νά καταλήξεις φανατικός Μωαμεθανός, εσύ, τά παιδιά, οί απογόνοι σού. Ενώ τώρα εάν είσαι άθεος δέν θά σέ κάνει κανένας Χριστιανός μέ τό ζόρι Χριστιανό έστω καί εάν διαφωνείτε σέ απόψεις καί τό νά διαφωνείς σέ απόψεις είναι φυσιολογικό!…

 

Η γυναίκα σού ή ό άνδρας σού μπορεί νά είναι Χριστιανοί, ένα από τά παιδιά σού άθεον καί έναν άλλον Χριστιανός, αλλά εάν έχετε τήν Κοινή Λογική καί Κοινή Αγάπη Κοινής Ηθικής κανένα πρόβλημα, πόσες τέτοιες οικογένειες υπάρχουν; Μπορεί καί ν’ αλλάζετε θρησκεία ή απόψεις θρησκείας καί πίστης κατά καιρούς καί νά αντιστρέφεται τούς όρους. Συνάντησα ούκ ολίγους ανθρώπους μετά από καιρό που νόμιζα μετά από σφοδρές δηλώσεις τούς ότι ήταν τής μέν ή άλλης θρησκείας συμπεριλαμβανομένης τής αθεϊας καί έπεσα από τά σύννεφα μέ τήν αλλαγή τούς καί τό αστείον δέν θυμώντουσαν κάν ότι είχαν άλλα πιστεύω καί έντονα δέν αποδέχθηκαν όταν πήγα νά τούς θυμίσω τί έλεγαν τήν περασμένη φορά ή άλλοι μού έλεγαν δέν εννοούσα αυτά καί κάποιοι τό παραδέχονταν… Εάν έναν από τά παιδιά σού γίνει Μουσουλμάνος δέν μπορείς νά έχεις σχέσεις και οικογένεια μαζύν τού καί εάν είναι από τούς φανατικούς δέν τό έχει σέ τίποτα νά σφάξει τήν άθεη μητέρα καί τόν Χριστιανό πατέρα καί τόν βουδιστή αδελφό τού…

Τώρα δέν βλέπουμε αυτά τά πράγματα καί ομολογουμένως η πληθώρα είναι Χριστιανοί, ούτε στό Βυζάντιο τά είδαμε, εκτός σέ περιπτώσεις αιρέσεων που απειλούσαν συνθέμελα τήν Ορθόδοξη Πίστη, αλλά οί Ελληνοβυζαντινοί Χριστιανοί δέν έσφαζαν άθεους. Τό ότι μαρτύρησαν Χριστιανοί από συμφεροντολόγους πολιτικούς βάζοντας μπροστά τήν απειλή τής πολυθεϊστικής θρησκείας καί ότι οί ψευδοχριστιανοί πολιτικοί που πρίν έσφαζαν ώς πολυθεϊστες ώς οικογένειες έγινε, αληθεύει, αλλά επαναλαμβάνω ακόμη καί μία ίδια θρησκεία νά έχουμε σφαζόμαστε καί εδώ καί σέ άλλους λαούς, αυτά ανήκουν στό παρελθόν τής πολιτικής μέ βιτρίνες τίς διάφορες θρησκείες ώς επί τώ πλείστον παρά γιά τίς ίδιες τίς θρησκείες αυτές καθεαυτές ή γιά αντίποινα που είναι φυσιολογικό νά γίνουν. Όπως πολύ σοφά γράφει στόν Εκκλησιαστή οί νέες γενεές δέν ξέρουν τίς αγάπες καί τά μίση τών παλαιότερων ήτοι τά πραγματικά κίνητρα χαχαχα καί εξάγουν ενσφαλμένα συμπεράσματα καί πιστεύουν τά ρηχά καί λίγα συμπεράσματα Ιστορίας που όσες κόλλες καί εάν είναι είναι σταγόνα στόν ωκεανό γιά νά αναφέρουν τά σκάρτα καί τά δίκαια τού καθενός παλαιότερου από κάθε πίστη. Αφήνουμε τά ορνιθοσκαλίσματα που γεμίζουν χώματα τά μάτια όλων μάς !!!

Αυτό έρχεται αυτό που φέρνουν δέν είναι γιά νά αφήσει καί κοσκινίσει άθεο ξεάθεο αλλά γιά νά γενοκτονήσει άλλους καί εάν συμφωνεί Ό Θεός γιά όσους πιστεύουν; Γιά τόν Θεόν ό σκάρτος είναι σκάρτος καί ό καλός είναι καλός είτε είναι Χριστιανός είτε όχι στά μέτρα, είδη καί βαθμίδες που τούς μετράει καί δέν θά αναφερθώ σ’ αυτά εδώ… Τουλάχιστον θέλει ειρήνη υμίν καί ειρηνοποιούς καί αγαπάτε αλλήλους μέ σέβας καί βεβαίως αντίσταση θρησκευτική καί σωματική όμως στίς ορδές τών σκάρτων έν καιρώ υβρίδιου, άμεσου, έμμεσου, πολιτικού πολέμου…

 

Όλοι βλέπετε ότι αυτοί που σήμερα κατατυραννεύουν τούς Έλληνες δέν είναι δίκαιο νά τούς γράψει στά χαρτιά τής Ιστορίας μετά από 2000 έτη σάν Χριστιανούς διότι δέν είναι αλλά εύκολα μπορεί νά γίνει επειδή ξανά έγινε καί ποίος είναι ό ευφυής νά τό καταλάβει; Γράφει η Ιστορία ότι στόν καιρό μάς η κυριάρχουσα θρησκεία είναι ό Χριστιανισμός καί στό άψε σβύσε ό χαζός αναγνώστης τού 4000 μ.Χ. κατηγορεί τούς Χριστιανούς! Είναι όμως έτσι γιά εσάς που ζείτε τώρα απτόπτες μάρτυρες;…

Σάς έδωσα τήν Τετραπιθανότητα γιά νά μετράτε αήττητα καί άσφαλλα. Μήπως δέν υπάρχουν καλοί καί κακοί-ψεύτικοι Χριστιανοί καί άθεοι; Μήπως οί σκάρτοι δέν συμμετέχουν καί δέν συμμετείχαν έξ’ ανέκαθεν από π.Χ. στίς προδοσίες από όποια θέση δηλωμένης θρησκείας τούς;

Μήπως οί προδότες κληρικοί είναι αγαπητοί καί χειροκροτημένοι από τούς συνετούς Χριστιανούς καί γιά τά εγκλήματα προδοσίας Τού Χριστού καί γιά τά εμβόλια, πανθρησκεία καί άλλα; Καί μήπως κάθε άθεος είναι όμοιος μέ τόν άλλον άθεον, φίλος τού, ομοηθικός, μέ όμοιες αρχές καί είναι όλοι καλοί ή όλοι κακοί; Ή όλοι ουδέτεροι ή όλοι ανάμεικτοι; Μήπως είναι όλοι οί άθεοι φανατικοί ή όλοι μή φανατικοί; Μήπως εάν υπήρχε κράτος αθέων θά ζούσαν όλοι ελεύθεροι καί αγαπημένοι; Εάν ναί συμφωνούν μέ Τόν Χριστόν αγαπάτε αλλήλους καί εχθρούς… άθεους έστω…,.

Μπορεί τά αχλάδια καί τά μήλα νά διαφωνούν σέ απόψεις αλλά τά σαπά μήλα καί τά σαπά αχλάδια δέν ομοιάζουν μέ τά άσαπα μήλα καί τά άσαπα αχλάδια!…

 

Προτιμώ νά ζώ σέ μία κοινωνία άσαπων πολυθρησκειών μέ ευσέβεια καί ελευθερία χωρίς Ηλεκτρονικά Τυραννικά Ισλαμοσιωνιστικά Δεσμά-[666 & 6666 στίχοι Κορανίου χαχαχα] που μάς έρχεται καί μάς φέρνουν, παρά σέ μία ομοιότητα, ομοφροσύνη, ειρήνη, ψευδοελευθερία-“ελευθερία” σαπών….

Ένας άσαπος άθεος καί ένας άσαπος πάντοτε ηθικά θρήσκος είναι άνθρωπος, ένας σαπός άθεος καί ένας σαπός θρήσκος δέν είναι θρησκός-πιστός είναι τό ίδιο καί μάλιστα ό σαπός θρήσκος είναι χειρότερος διότι είναι υποκριτής καί πονηρός προσποιούμενος ότι σέβεται Θεόν ενώ δέν στενοχωριείται η καρδία τού γιά τίποτε καί δέν φοβάται Τόν Θεόν που λέγει ότι σέβεται… Μπίξετε τα αυτά στήν Τετραπιθανότητα νά δείτε πώς συναρμολογείται τέλεια… Τό νά λές ασπούμε ότι αγαπάεις τά παιδιά σού ενώ γνωρίζεις καί δέν θέλεις νά τά αγαπάεις είναι χειρότερο από τό νά λές ότι δέν τ’ αγαπάς, ενώ άλλοι δέν τά αγαπάνε αλλά είναι από νεύρα καί εκκεντρικότητα καί δέν ισχύει καί άλλοι τό λένε καί ισχύει αγαπάνε τά παιδιά τούς, “δοξάστε” αυτήν τήν Τετραπιθανότητα στά πάντα όπου θέλετε…

Σύνεση σέ όλα, η ισχύς έν τή ενώσει, η επιβίωση μάς καί μεταεπιβίωση μάς έν τή συνετή ενώση μάς… Είναι ευκαιρία νά μάθουμε όλοι τήν αγάπη καί αυτοί που λέμε ότι τήν ξέρουμε καί τήν κάνουμε καί αυτοί που δέν δηλώνουμε έτσι καί δέν τήν εκτιμούμε… καί τότε ποία Ευλογία δέν μάς περιμένει, αδέλφια, αδέλφια τής σύνεσης!… ! / .!

σ’ αγαπώ σού λέγει καί δέν τό εννοεί. σ’ αγαπώ σού λέγει καί τό εννοεί. δέν σ’ αγαπώ σού λέγει καί τό εννοεί. δέν σ’ αγαπώ σού λέγει καί τό εννοεί. δέν πιστεύω λέγει καί δέν τό εννοεί-ή ισχύει. δέν πιστεύω λέγει καί τό εννοεί-ή ισχύει. πιστεύω λέγει καί δέν τό εννοεί-ή ισχύει. πιστεύω λέγει καί δέν τό εννοεί-ή ισχύει = 4Πιθανότητα καί διαίρεση τού εννοεί καί/ή ισχύει = 2 4Πιθανότητες, διότι γνώρισα που τό εννοούν καί δέν ίσχυε καί γνώρισα που ίσχυε καί δέν τό εννοούσα καί δέν τό πίστευαν ότι ασπούμε πιστεύουν ή δέν πιστεύουν σέ όσα πιστεύουν ότι πιστεύουν καί σέ όσα πιστεύουν ότι δέν πιστεύουν, αγαπούν, θέλουν, δέν θέλουν καί ούτω ΑπειροΑλειπτοκαθεξής…

 

Ό,τι είναι καλό καί δίκαιο άς σάς ευλογεί…

Θά προσπαθήσω εάν τά καταφέρω, Θεού θέλωντος γιά εμένα ώς θρήσκος, νά σάς παραθέσω μυστικά σάπια μονοπάτια καί πολυλεωφόρους τής Ισλαμσιών συνωμοσίας σέ κατατόπια, εξαπατήσεις, παγίδες καί συνειδητοποιήσεις που δέν φαντάζεστε…

Χαίρετε καί Χαρείτε καί Υπομένετε καί Αντέχετε έν τή Ενώσει… άνευ τοξικής- υπερεκπνικτικόξυνης αλληλοκατηγορίας καί οί συζητήσεις νά είναι ευλογημένες κόσμιες ό,τι καί εάν πιστεύουμε… Ειρήνη ημών = Νίκη ημών…. ενώ Πόλεμος ημών-[αναμεταξύ ημών] = Ήττα ημών καί Νίκη εχθρών ημών… Τί θέλετε αδέλφια, νοιώστε μέ τήν καρδία, αφήστε τόν α+ναίσθητον α+συν+αίσθητον-[τό μηχανικό μέρος μάς] στήν πάντα γιά πάντα, αυτός πρέπει νά είναι υπηρέτης τής συνετής αγάπης τών αδελφών ημών στόν παν+συν+αίσθημα τής καλής καρδίας κι’ άν δέν είναι καλή, αλλάξετε τήν μέ τίς λέξεις τού εγκεφάλου μέ διαταγή τής Θέλησης =Ηθέλησης = Ήθους Έλευσης!… !! !

 
TAGS:


e-genius.gr ...intelligent web software