x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Ελεύθερη Ώρα

Η εθνική υπηρεσία παραπληροφόρησης και η 5η Φάλαγγα

Είναι πρόδηλον ότι το ακροθίνιον της εθνικής συνοχής και της ενδυναμώσεως του εθνικού φρονήματος ενός λαού ο οποίος εξακολουθεί και υπάρχει συν τω χρόνω προϊόντι, εις το διάβα των αιώνων, καθίσταται αναμφισβητήτως η Ελληνική γλώσσα, διότι συνιστά την οργανική συνέχεια και σφυρηλατεί τον πνευματικό αρμό του παρελθόντος και του μέλλοντος, με το ενεστώς παρόν, δοθέντος ότι, συνιστά απτώς τον δαυλό διηνεκούς μεταλαμπάδευσης του ιστορικού διαχρονικού πλούτου της πολιτισμικής παραδόσεως ενός λαού, προς τις επιγενόμενες γενεές.

Η κηδεμονία του Ελληνικού κράτους από προσφυείς ανθελληνικούς κύκλους, εντελλόμενους από υπερ-εθνικούς μηχανισμούς των κοσμο-εξουσιαστών, οι οποίοι δια της μισάνθρωπης ιδεοληψίας τους, επιχειρούν να αποκτήσουν την παγκόσμια πολιτισμική πρωτοκαθεδρία, διασπείροντας ψεύδη, παραχαράσσοντας την ιστορία και κιβδηλοποιώντας τα αντικειμενικά επιστημονικά ευρήματα, επί τω τέλει να πείσουν περί της υπέρτερης ικανότητάς τους, έναντι των άλλων λαών-εθνών, συνιστούν μία αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.

Τούτο επιτυγχάνεται παντί προσφόρω τρόπω, όπως αφενός δια των απάνθρωπων ερπυστριών νεοπαγούς ολοκληρωτισμού, και εξ ετέρου δια των δοκισήσοφων, έμμισθων φερεφώνων, συστημικών Ακαδημαϊκών, οι οποίοι πλειοδοτούν εις τον ακρωτηριασμό της Ελληνικής γλώσσης, ως σύστοιχα όργανα των ανθελληνικών μηχανισμών, προβάλλοντας, εις επίρρωσιν της καταστροφικής τους μανίας κατά της γλώσσης, αλυσιτελή νηπιώδη επιχειρήματα ότι δήθεν η μείωση της διδασκαλίας των αρχαίων ή ο προοδευτισμός της απλούστευσης της Ελληνικής γλώσσης εναρμονίζεται με το «πνεύμα» της εποχής και εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους εξέλιξης.

Η Ελληνική γλώσσα ως είρηται ανωτέρω, συνιστά ανυπερθέτως την εύγλωττα συμπυκνωμένη πεμπτουσία της δομικής ταυτότητας και της ιστορικής συνέχειας ενός έθνους και πολιτισμού, πλην όμως εν τη Πατρίδι μας, καίτοι συνιστά την κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού, κατά ένα παράδοξο τρόπο η γλώσσα μας έχει εξαρθρωθεί όπως και η παιδεία, ούτως ώστε δια της διανοητικά λοβοτομημένης μάζης και του πνευματικού ευνουχισμού της αγεληδόν σκεπτόμενης κοινωνίας, να κυριαρχεί η ανθελληνική προπαγάνδα των μηχανισμών εξουσίας.

Ήδη, βιώσαμε την πλήρη απαξία τού εκ προμελέτης οργανωμένου εγκλήματος το 1976 επί κυβερνήσεως της δήθεν συντηρητικής κυβερνήσεως της Ν.Δ επί Υπουργίας του κ Ράλλη, ο οποίος κατήργησε την καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του Ελληνικού Κράτους, επιβάλλοντας την δημοτική, όπως επίσης δια της προβολής πρόδηλα αλυσιτελών και νηπιωδών επιχειρημάτων, κατήργησε την διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών εις το Γυμνάσιο. Την ίδια ολέθρια δια την εθνική συνείδηση και εθνική συνοχή πολιτική ακολούθησε απαρεγκλίτως ο τότε Υπουργός Παιδείας Βερυβάκης, όπου νύκτωρ, επί κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, κατήργησε τα πνεύματα και τους τόνους της ήδη εκφυλισμένης ελληνικής γλώσσης δια της δημοτικής.

Απορίας άξιον καθίσταται η κατά συναυτουργία απόφαση βάναυσου ακρωτηριασμού της Ελληνικής γλώσσης, δια της οποίας εκφυλίζεται η παιδεία και αφυδατώνεται το Ελληνικό φρόνημα διότι οι επιγενόμενες γενιές αδυνατούν να καταδυθούν εις το μεγαλείο του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού και εν ταυτώ της ιστορίας, διότι τα παιδιά, στερούνται βασικών γνώσεων.

Η φαιδρή επιχειρηματολογία των, μόνον θυμηδία προξενεί διότι αναπαράγεται μία επιστημονικά ανυπόστατη συνθηματολογική ρητορική μαρξιστικής επίνευσης, ότι δήθεν δια της ως άνω πράξεως τεκμαίρεται ο προοδευτισμός και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας.

Ως εκ τούτου λοιπόν, εν τοιαύτη περιπτώσει, καθίσταται πρόδηλο ότι οι κηδεμόνες του εντελλόμενου ανθελληνικού κράτους αποφάσισαν την ολιστική κατεδάφισή του πελιδνού έθνους, δια του ενταφιασμού της Ελληνικής γλώσσης, η οποία συνιστά  το άπαν, όχι μόνον δια τον πολιτισμό, αλλά και δια την ομαλή διανοητική ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανθρώπων λόγω της ιεράς συμπεπηγμένης πληρότητάς της.

 Ως έπος ειπείν απορίας άξιον καθίσταται το εξής γεγονός:

 Εις ό,τι αφορά τον Ελληνισμό, όλα τα ανθελληνικά κοινοβουλευτικά κόμματα, όλες οι κατακερματισμένες ιδεολογικές αιρέσεις των κοσμοεξουσιαστών, συνομολογούν απνευστί και αμελλητί ούτως ώστε να συνθλίψουν, υπό την καταφανώς ανθελληνική μέγγενή τους, την Ελληνική γλώσσα, εξοβελίζοντας εν ταυτώ οιονδήποτε τολμητία αντιρρήσεων, και επιστρατεύοντας  συνακολούθως την πάγια και χρόνια πρακτική της περιθωριοποιήσεως και κατασυκοφαντήσεως αυτού (ήτοι του αντιρρησία) δια της προσάψεως ενός μειωτικού, καταφρονητικού και απαξιωτικού στίγματος άνευ ετέρου τινός, προς σκοπό να εξοβελισθεί και να πολεμηθεί εκ του συστήματος, ως ιδεολογικά επικίνδυνος.

Εν πάση περιπτώσει, ο επιθανάτιος ρόγχος του διηνεκούς αγώνος κατά του μισελληνισμού με άξονα την θεϊκή καταγωγή της Ελληνικής γλώσσας, μαίνεται άχρις εσχάτων, ως μέγιστη οντολογική καταξίωση κατά του τυραννικού παγκόσμιου καθεστώτος.

Η Πέμπτη φάλαγγα κείται εντός των πυλών παρά τις εκπεφρασμένες κατά καιρούς στεντόρειες ρητορικές ιαχές περί του αντιθέτου, τούτο δε απεδείχθη δια του ιδιότυπα δικτατορικού καθεστώτος του επιτελικού κράτους της ενδημούσης κυβερνήσεως, η οποία, αρξαμένων των τελευταίων ραγδαίων εξελίξεων περί των παρακολουθήσεων υπό της ΕΥΠ, κλυδωνίζεται εκ βάθρων.

Η προδοτική στάση της κυβερνήσεως η οποία ανταγωνίζεται εξ ίσου την απελθούσα κυβέρνηση αφενός ως προς τα εθνικά ζητήματα, όπως η προδοτική και κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, η δρομολογούμενη από τα έμμισθα εν τη πατρίδι μας, υπερεθνικά φερέφωνα, συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, καθώς και η παντί προσφόρω τρόπω εθνική αποδόμηση δια της καλλιέργειας λήθης επί του ενδόξου ιστορικού παρελθόντος του έθνους η οποία εξικνείται δια της, ξύλοις και ροπάλοις, επιβολής του τρίτου φύλου.

Η Ν.Δ έχει αλλοτριωθεί εις μέγιστο βαθμό και εξισώνεται με τις ιδεολογικές αιρέσεις συλλήβδην της αριστεράς, οι  αρχιτέκτονες των οποίων, αποτελούν ανυπερθέτως και εκ των ων ουκ άνευ, τους πυρηνάρχες των μηχανισμών των διαχρονικώς υφισταμένων και των νυν  υπερεθνικών διευθυντηρίων εξουσίας, οι οποίοι απεργάζονται να επιβληθούν εις την ανθρωπότητα διεκδικώντας πάσης φύσεως πρωτοκαθεδρία.

Η δυσώδης σήψη απάντων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, σηματοδοτεί την μετάβαση προς μία νέα αντικειμενική πραγματικότητα η οποία θα αποτελέσει τον δαυλό της ανανήψεως των Ελλήνων και της δι’ αυτού μεταλαμπαδεύσεως της εθνικής ιδέας.

Είναι πρόδηλο ότι ανέκαθεν όλα τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα, πέραν των επιδερμικών εμπρηστικών δηλώσεων εκατέρωθέν ίνα φανατίζουν την άνοα μάζα, επί της ουσίας συμπράττουν προς όλα τα κοινά και ακανθώδη ζητήματα κατά του έθνους, της πατρίδας και του λαού.

Άπαντα τα κόμματα συνέπραξαν προς την πρωτοφανή εξ ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους κατάλυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθόσον αφορά την συνθηκολόγηση προς μία ιατρική πράξη, διαρκούντος του υγειονομικού Άουσβιτς, τιμωρώντας απηνώς τους αντιφρονούντες. Ουδείς εκ της δήθεν «επαναστατικής» πλην στατικά διαμαρτυρόμενης αριστεράς έθιξε έστω και δι’ ολίγον την ποδοπάτηση της Συνταγματικής νομιμότητας, ως μείζονα έκφανση του νεοπαγούς ολοκληρωτισμού.

Το αυτό με τους δράστες και την ανοχή αυτών ή την κατά συρροή διαχρονική θεσμική κρατική αβελτηρία ως προς την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Ομοίως συνθηκολόγηση απάντων των κομμάτων δια τα μνημόνια, πέραν των άλλων όπως και δια την διάλυση της κοινωνίας και της οικογένειας, με την καθολική και πλήρη ενίσχυση των εισερχομένων αλλοδαπών, ως πολυδιαφημιζόμενο τρόπο επιλύσεως του δημογραφικού, εισέτι και δια των χειλέων της Προέδρου της Ελλαδικής Δημοκρατίας.

Η ομοφωνία όλων των κομμάτων δια την καταβαράθρωση της εθνικής ταυτότητας του πολιτισμού, της ιστορίας και της γλώσσας καθίσταται διαχρονική από τους δήθεν φιλελεύθερους ή σοσιαλιστές ή κομμουνιστές, ανεξαρτήτως της αλυσιτελώς δια τους οξύνοες, προβαλλόμενες ως ιδεολογικές διαφοροποιήσεις.

Εν προκειμένω, ποιώ μίαν αναφορά σχετικώς, του έτους 1976, ένθα ο τότε Υπουργός Παιδείας επί κυβερνήσεως Καραμανλή, κατήργησε μονομιάς την καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα του κράτους, εν ταυτώ, εξαπέλυσε αναίτια, προφανώς χάριν ψευδεπίγραφου εκδημοκρατισμού, επίθεση κατά της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από το Γυμνάσιο.

Την αυτή πολιτική της δήθεν ως άνω συντηρητικής παράταξης ηκολούθησε απαρεγκλίτως η κυβέρνηση Παπανδρέου εν έτει 1982, με υπουργό Παιδείας τον κ. Βερυβάκη, όπου νύκτωρ, κατήργησε τα πνεύματα εκ της Ελληνικής γλώσσης, ακρωτηριάζοντας δια μιας τον ομφάλιο λώρο με την κοιτίδα του πολιτισμού, τον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό.

Η ανθελληνική μανία κατά της τρισμέγιστης Ιεράς και Αγίας Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης διεπράχθη υπό Ελλήνων, δια της συναυτουργίας ή έμμεσης αυτουργίας απάντων των κομμάτων.

Ως εκ τούτου, η προδοσία συνιστά ένα διαρκές έγκλημα , διότι τα θεσμικά πραξικοπήματα των ανθελληνικών κομμάτων και κυβερνήσεων πλήττουν εκ βάθρων την εθνική μας συνείδηση και καταλύουν την υγιή εγκεφαλοκρηπίδα των αγωνισαμένων Ελλήνων κατά του σκοταδισμού της Νέας Εποχής.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Χάρης Κατσιβάρδαςe-genius.gr ...intelligent web software