"Η επανάληψη της έκφρασης 'κυνηγετικό λόμπι' στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι υβριστική"

Papadodimas

Με επιφύλαξη βλέπουν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το κυνήγι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, φοβούμενοι την κατάργηση της δραστηριότητάς τους. Εμείς μιλήσαμε με τον Πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος Νίκο Παπαδόδημα και απάντησε στις ερωτήσεις μας για την κόντρα που ξέσπασε.

«Πηγαίνουν στους Έλληνες κυνηγούς και τους λένε αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το κυνήγι», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην Καβάλα. Τι ισχύει τελικά;
H Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος οφείλει να ενημερώσει τους κυνηγούς για τις θέσεις όλων των κομμάτων απέναντι στο κυνήγι. Έτσι ενημέρωσε τους κυνηγούς πάνω στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων, την αύξηση των περιοχών απαγόρευσης του κυνηγίου, την πλήρη υποβάθμιση του ρόλου των Κυνηγετικών Οργανώσεων, την μείωση των κυνηγετικών περιόδων. Επομένως, με αυτές τις θέσεις, στην ουσία και στην πράξη, υπάρχει κατά τρόπο σαφή και αδιαμφισβήτητο κατάργηση της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Ποιες είναι οι θέσεις στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που σας ενοχλούν και γιατί;
Δεν υπάρχει θέμα απλής ενόχλησης, υπάρχει θέμα εξαφάνισης των κυνηγετικών δραστηριοτήτων, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ στο Πρόγραμμά του δηλώνει επισήμως:
1ον)  Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι παύουν να έχουν οποιεσδήποτε ειδικές σχέσεις με την Δασική Υπηρεσία και εποπτεύονται από την Πολιτεία, όπως όλα τα Σωματεία”!
Αυτό σημαίνει:
α)Πλήρης διάλυση των Κυνηγετικών Οργανώσεων
β)Κατάργηση των πόρων προς αυτές αφού οι συνδρομές των μελών τους δεν θα καθορίζονται υποχρεωτικά με Υπουργική Απόφαση, με αποτέλεσμα την κατάργηση της Θηροφυλακής, την πλήρη αδυναμία ανάθεσης των απαραίτητων για την έκδοση της ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης για το κυνήγι, επιστημονικών μελετών, θηροφύλαξης, φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων που απαιτεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επομένως κατάργηση του κυνηγίου.
γ) Χωρίς πόρους, θα έχουμε απόλυση του προσωπικού και των επιστημονικών συνεργατών των Οργανώσεών μας και απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας.
δ)Κατάργηση όλων των Προγραμμάτων Καταμέτρησης Θηραματικών πληθυσμών και των δραστηριοτήτων μας στη φύση για τη βελτίωση και αναβάθμιση των βιοτόπων.
ε)Κατάργηση όλων των συνεργασιών μας με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού, για την εξασφάλιση της αειφόρου θήρας, κ.λ.π., κ.λ.π.

2ον)“Κατάργηση διατάξεων με τις οποίες παραχωρούνται δημόσιες εξουσίες σε ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της δασοφυλακής - θηροφυλακής”.
Αυτό σημαίνει:
α)Διάλυση της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων που αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό Φορέα Θηροφύλαξης, όπως έχει επισήμως αναγνωρισθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό!
β)Πολλές δασικές υπηρεσίες έχουν εγγράφως αναγνωρίσει ότι η συνεργασία με τη Θηροφυλακή μας έχει αποδώσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια της θηροφύλαξης για την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα σχετικά απαραίτητα μέσα, δεν επαρκούν!
γ)Το Συνέδριο της Γραμματείας της Συνθήκης της Βέρνης με συμμετοχή αντικυνηγετικών ΜκΟ, έχει επισήμως αναγνωρίσει το έργο της Θηροφυλακής μας!
δ)Επίσης, το Birdlife και η Ορνιθολογική Εταιρεία έχουν αναγνωρίσει μείωση της λαθροθηρίας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια - (από τότε δηλαδή που υπάρχει η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων).
ε)Η Ορνιθολογική Εταιρεία σε δήλωσή της ανέφερε ότι χωρίς τους κυνηγούς δεν υπάρχει Θηροφύλαξη!
στ)Χωρίς δε αποτελεσματική θηροφύλαξη, δεν επιτρέπεται το κυνήγι, όπως ρητά έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και  γι’ αυτό παλαιότερα, λόγω έλλειψης αποτελεσματικής θηροφύλαξης, ακύρωσε τη σχετική Ρυθμιστική Υπουργική Απόφαση και απαγόρευσε το κυνήγι στην Ελλάδα.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι με την κατάργηση της Θηροφυλακής μας θ’ απαγορευτεί το κυνήγι σε όλη τη χώρα!

3ον)Επανακαθορισμός της κυνηγετικής περιόδου για την προστασία της Ορνιθοπανίδας.
Αυτό σημαίνει μείωση των περιόδων θήρας για διάφορα είδη, περιφρονώντας την Απόφαση C-167/2003 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία δέχθηκε τη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 79/409 της Ε.Ε. και αναγνώρισε ως σύννομες τις υφιστάμενες περιόδους θήρας, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην έχει ποτέ καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα κυνηγίου!

4ον)“Συνεργασία με τα Σωματεία περίθαλψης και προστασίας ζώων”
Αυτό σημαίνει:
α)Υιοθετούνται πλέον οι φανατικοί αντικυνηγετικοί ισχυρισμοί των πάσης μορφής φιλοζωϊκών σωματείων με τις ακραίες και καθαρά συναισθηματικής μορφής θέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη, το περιβάλλον και την πραγματικότητα.
β)Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι “Ζώα της άγριας πανίδας δολοφονούνται ως «σπορ», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από την Πολιτεία, για την χομπίστικη ικανοποίηση μιας μειοψηφικής μερίδας πολιτών”!
Δηλαδή, 200.000 νόμιμοι πολίτες – κυνηγοί είναι δολοφόνοι από χόμπι!

5ον)“περαιτέρω περιορισμός της κυνηγετικής δραστηριότητας χρονικά/χωρικά”
Αυτό σημαίνει:
α)
Ότι μαζί με τις προστατευόμενες περιοχές (ΖΕΠ) που καλύπτουν το 35% της χώρας μας (τις περισσότερες σ’ όλη την Ευρώπη) θα προστεθούν και άλλες περιοχές απαγόρευσης του κυνηγίου. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν, χωρίς λόγο, παρά μόνο ελάχιστες περιοχές για το κυνήγι!

Στην ανακοίνωσή σας ως Συνομοσπονδία, λέτε ότι «όταν προτείναμε, μετά την ενημέρωση στο τέλος της συνάντησης ότι κάποιες από αυτές τις θέσεις θα έπρεπε ν’ αλλάξουν, λάβαμε ξεκάθαρη αρνητική απάντηση». Τι ακριβώς σας είπε ο κ. Τσίπρας;
Κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τους συνεργάτες του, του τομέα περιβάλλοντος, εκθέσαμε λεπτομερώς με αριθμούς, στοιχεία και ντοκουμέντα το τεράστιο έργο των Κυνηγετικών Οργανώσεων και της Θηροφυλακής μας, για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Το οποίο έχει αναγνωρισθεί επισήμως και διεθνώς. Παρ’ όλη την ενημέρωση που δεν μπορεί ν’ αμφισβητηθεί με στοιχεία, παρά μόνο με ιδεοληψία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχθηκε με κανένα τρόπο να τροποποιήσει, κατά την κρίση του, τις γνωστές θέσεις του Προγράμματός του. Όταν επανήλθαμε, μετά την ενημέρωση στο τέλος της συνάντησης στην πρότασή μας ότι κάποιες από αυτές τις θέσεις θα έπρεπε ν’ αλλάξουν, λάβαμε την ξεκάθαρη αρνητική απάντηση.

Στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το κυνήγι, γίνεται λόγος για «κυνηγετικό λόμπι». Πως το ερμηνεύετε αυτό;
Η συνεχής επανάληψη της έκφρασης «Κυνηγετικό λόμπι» στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι υβριστική διότι απευθύνεται στους νόμιμους εκπροσώπους των Κυνηγετικών Οργανώσεων, που εκλέγονται με απόλυτα δημοκρατική εκλογική διαδικασία από τα πρωτοβάθμια (Κυνηγετικοί Σύλλογοι) και δευτεροβάθμια (Κυνηγετικές Ομοσπονδίες) και το τριτοβάθμιο όργανο (Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος), σωματεία τα οποία λειτουργούν με το αυστηρό πλαίσιο που θέτει ο Νόμος γνωστός ως Δασικός Κώδικας. Τα Καταστατικά τους τα οποία ως σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την προάσπιση των συμφερόντων του κυνηγίου μαζί με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έχουν καθοριστεί από την δημόσια Αρχή, είναι τα ίδια για όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, η δε τήρηση ελέγχεται αυστηρά και λεπτομερώς από τις Δασικές Υπηρεσίες με δικαίωμα παύσης και αντικατάστασης των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Εάν αυτό είναι «λόμπι», τότε η στρέβλωση και ο παραλογισμός χαρακτηρίζει αυτούς που μας αποκαλούν ως «λόμπι».        

Στον Νίκο Χιδίρογλου

Διαφημιση

Ενδιαφέρεστε να διαφημιστείτε στην ιστοσελίδα μας ή στην εφημερίδα μας;Πατήστε Εδώ!

Συνδεθειτε μαζι μας

Επιλέξτε παραπάτω το δίκτυο που σας ενδιαφέρει.

Κατηγοριες

Βρίσκεστε εδώ: Home Συνεντευξεις ΕΡΩΣ ΕΛΛΑΣ: Μουσική που ανυψώνει το φρόνημα των Ελλήνων